2005 - Január 

VÉGTELEN

 

 
 

       A végtelenről végtelen sokat lehet írni :-) én most csak a kedvet és a vágyat szeretném felébreszteni mindenkiben, hogy fordítson több figyelmet a végtelenségre.

A végtelen a korlátlan időt és teret jelképezi a hétköznapi ember számára. A filozófia egyik ága, Teodicea (Istent kereső filozófusok) már több végtelent megkülönböztet:
Az isteni végtelenség ( infinitas divina) fogalma: Végtelennek általánosságban azt nevezzük, aminek nincs híja, korlátja vagy vége abban a rendben, amelybe tartozik. Minthogy a végtelenségnek több egymástól lényegileg különböző fajtája van, a végtelen analóg kifejezés. Bizonyos szempontból végtelen ( infinitum secundum quid) az, aminek meghatározott rendben nincs híja és korlátja. Ebben az értelemben végtelen például az emberi szellem, amely "képességileg minden". A megszorítás nélküli vagy minden szempontból végtelen ( infinitum simpliciter) az, ami minden szempontból teljes, és mindenféle korlátozottságot kizár. Ebben az értelemben végtelen a lét teljessége. Valóságosan végtelen ( infinitum secundum actum) az, ami valamiféle meghatározott valós tökéletesség rendjében korlátlan. Ebben az értelemben végtelen minden valóság vagy forma. Szent Tamás a forma végtelenségét negatív végtelenségnek nevezi, mert az önmagában vett formát a maga nemében semmi sem korlátozza. Képességileg végtelen ( infinitum secundum potentiam) a korlátlan képességi lét. Ebben az értelemben végtelen az első anyag. Aquinói Tamás az első anyag végtelenségét privatív végtelenségnek nevezi, mert a forma híján levő első anyag végtelen sok forma befogadására képes. Az isteni lét valóságosan és minden szempontból végtelen.
http://www.theol.u-szeged.hu/konyvtar/isker/isker10.htm

A végtelenben is megjelenik a világunk polaritása, kettőssége. A megfoghatóban, a végesben is mindig megjelenik a végtelen (A véges vonal is végtelen számú pontból áll, a sík végtelen számú vonalból. ) és a végtelenben is megtaláljuk a végest, mint ahogy a Yin-ben mindig ott van a Yang, és a Yangban is a Yin, a kettő egymás nélkül nem létezhetne. De mégis úgy érezzük a szívünkben, hogy a végtelen ennél jóval többet jelent, és túl mutat a polaritás szűk határain.
Ha végtelenül szeretek valakit, akkor az egész világot is képes vagyok magamhoz ölelni, azért olyan jó érzés az igazi szerelem, mert a végtelennel randevúzok, az egység érzésével találkozom.
A meditációban is az Én határaimat vetem le, és a végtelennel válok eggyé. A mandalafestés is meditáció, a teljességgel válunk eggyé általa, s kapcsolódunk a végtelenhez.
Amikor a hegycsúcson állok, vagy a tengerparton sétálok, és a messzeségbe fúrom a tekintetem, a végtelen boldogságát érzem, a határtalanságot.
Az igazi anya végtelen szeretettel szereti gyermekét, mert nincsenek feltételek, nincsenek határok, édesanyánk ölében ezért van mindig béke, és nyugalom.
Meséink, mítoszaink hőseinek halhatatlansága is mutatja az ember örök vágyát a végtelenhez való kapcsolódáshoz.

Jung így ír a végtelen fontosságáról:
Az ember szempontjából így hangzik a döntő kérdés:
Vállalod-e a végtelent vagy sem?
Ez életének kritériuma. Csak akkor nem vesztegetem érdeklődésemet semmiségekre, és csekély jelentőségű dolgokra, hogyha tudom, hogy a határtalan a lényeg. Ha ezt nem tudom, akkor ilyen vagy olyan tudatosság kedvéért, amelyet személyes javamnak tekintek, ragaszkodom hozzá, hogy a világban számítsak valakinek. Tehát mondjuk a tehetségem vagy a szépségem miatt.
Minél erősebben ragaszkodik vélt tulajdonságaihoz az ember, és minél kevésbé érzi meg a lényeget, annál kevésbé elégíti ki az élete. Korlátozva érzi magát, mivel korlátozottak szándékai, ez pedig irigységet és féltékenységet szül. Megváltoznak a vágyak és a beállítódás is, ha megértjük és érezzük, hogy már ebben az életben hozzákapcsolódtunk a határtalanhoz. Végső soron csak a lényeg révén számít valakinek az ember, és ha nincs a birtokában, akkor elrontotta életét.
” (Carl Gustav Jung: Emlékek, álmok, gondolatok)

Az írók is csodálatos módon érzékeltetik véges számú szavainkkal a végtelen jelenlétét alkotásaikban.

Tíz lépcső

Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid -
a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid -
a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid -
a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid -
az erő legyél te magad.
Űzd el szánalmaid -
a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid -
a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid -
a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod -
a teljesség legyél te magad.

(Weöres Sándor: A teljesség felé)

A végtelen jele fekvő nyolcas, két ellentétes fázisú sinus hullám együtt fut, amelyek nem oltják ki egymást. A nyolcas jobb oldali köre óramutató járásával megegyező irányban forog, ez a Yang pólus, míg a bal oldali vele ellentétesen, ez a Yin pólus.
A végtelen jel két ellentétes elv harmonikus egységét jeleníti meg. Bár a végtelen a kettőséget, a szétválást jelzi, nem konfliktusban álló párt ábrázol. A két hurkot egyetlen folyamatos vonal alkotja illetve köti össze. Ez annak az egyensúlyban álló rendnek a kifejezése, amely a mindennapos valóság sokszorosságának háttere.” (Susanne F. Fincher: Mandalakészítés)

A Buddhizmus egyik legismertebb szimbóluma a Dorje, vagy Kettős Gyémántjogar, a Vadzsrajánában a Végső Valóság jelképe, amelyik kísértetiesen hasonlít a végtelen általunk használt jeléhez.

A mandala tökéletes eszköz, hogy segítségével megtapasztaljuk a teljességet s benne a végtelenséget, vagy a végtelenség keresésével a teljességet.
A fenti mintában a vízszintes végtelen jel szimbolizálja az általunk jól érzékelhető végtelen anyagi világot, a két polaritásával, s bennük a polippal, a teremtés jelképével.

Kőváza Mikénéből

 „A polip körben végződő, forgó karjait és testét körítő görbék jelzik a nemző kiáramlást, azt a kavargást, mely beszív és termékenyítés után újra kilök. A mozgó karok tölcsérében (örvényében) történik a teremtés, vagy jobban mondva, az átalakulás. Ez maga genezis képben.” (Huszka József: A Magyar Turáni Ornamentika Története)

A mi világunk csak egy része a végső valóságnak, a végtelen jelén túl még sok végtelen található, és vesz körül bennünket, amelyeket a polaritás világában kell felfognunk, megértenünk, és elfogadnunk, mert mi itt létezünk.

További jó mandalázást  kívánok az új esztendőben is :-)
és Boldog Új Évet kívánok!

 

Kiss Gábor 

 

 
 

A minta letöltése>>>

 

 
 

Vissza  a hónap mintái főoldalra>>>

 
 
 
 
  <<<
 

                          >>>

 
 

 © 2004-2005 mandala.lap.hu - Web by Flornatura