Beavatott festőművésznő, a Radzsasztáni, Nathadwara templomváros szakrális hagyományába, és a Himalájai Meditáció és Lélekzetvételi technikáiba.

A szanszkrit irodalom gyöngyszemei közül többet illusztrációsorozattal varázsolt könyebben megérthetővé az útkeresők számára, megnyitva a lélek útjait a végtelen ég felé, teljes szabadsagban és biztonságban. A Védikus Szakrális Müvészeti oktatási programot 2004 - ben indította el Rishikésben, SRSG. Meditációs központjából, Swámi Véda Bharati szellemi áldásával. Azota sok europai város jóga és művészeti iskoláiban jár rendszeresen oktatni, mint Firenze, Lausanne, Morges, Budapest, Gödöllő, Debrecen stb hogy a jóga szellemi hátterébe betekintést adjon és a spirituális kreativitás, a szakrális művészet gyakolására biztassa a tanulókat mely teljes lelki elégedettséget és mélységes nyugalmat ad, az időtlenség utján.

India a lelki civilizáció bölcsője és a mai napig milliókat ihlet és tanít a tökéletessé válás izgalmas útján.

A védikus és hindu kultúrkörben kialakult szimbólumok, legyenek azok geometrikus vagy figurativ ábrazolások, a végtelen szellemvilág felé irányitanak és tárják fel az időfeletti dimenziókat.

Ezzel szemben a világ ezerféle divatja és vágyálma leköti és tompitja a belső éberségünket, korlátozza boldogságérzetünket.

Amig énünk a fizikai testtel, az elmével, a pszihével keres azonosulást, egyre több korlátot épít maga köré. A szabadság és egység belső megélése csak az öröklét szintjén lehetséges, amikor a szellemi hagyományunk tudatossága Napnál is ragyogóbban átjárja lényünket és megtapasztaljuk a létezést trancendentális világok szintjén.

A boldog mindennapi élet tudománya összeolvad a védikus tanításokban a galaktikus eredet és a teremtés örök törvényeinek ismeretével.

A Védikus Szakrális Művészeti és Jóga tanfolyami képzés betekintést és többszintű megtapasztalást kinál felhasználva, egy időtlen kultúra mai napig is fentmaradt hagyományait, mint a Radzsastáni templomvárosok szakrális ikonjai, mandalái, a Himaláyai mesterek Jóga és lélekzetvételi technikái és sok más beavató rituálé.