EGY KELETI MANDALA ELEMZÉSE

 

 

Ez a mandala a primitív egyszerűségével, gyermeki nyitottságával mélyen megérinti az embert, és szuggesztíven, tömören érzékelteti a keleti ember életvilágát. Számunkra, nyugati embereknek olyan szokatlan ez a természethez közel élő népek által használt végtelen egyszerű forma világ, hogy egónk szűrői nem tudnak mit kezdeni vele, és szűrés nélkül engedik át mélyebb tudattalan rétegeinkbe. Olyan ez a mandala mint egy haiku vers, amely olyan természetesen, és könnyedén érinti meg lelkünk belső világát, mint a vízbe csobbanó varangyos:

 „ Öreg halastó szendereg a langyos
magányba, némán … Most beléje
cuppan
loccsanva egy loncsos varangyos.”  Basho 

S mint a varangyos a tó vizét felzavarva, a mandala is megbolygatja belső világunkat.
Pedig ez a mandala forma csak egyike a hétköznapi hagyományoknak, amelyet időközönként az asszonyok rajzolnak az udvaruk földjére, hogy megvédjék a családjukat a gonosz erők ellen. Miben rejlik ez a védőerő? A közösségben, és abban a számunkra ismeretlen önfeladásban, amivel a közösséget „szolgálják”. Látjuk a mandalában, hogy minden ember ugyanabból a teremtő középpontból ered, nő ki (nincs lábuk, még fel sem merülhet, a kilépés), vagyis a mélyben egy náluk jóval erősebb erő tartja össze őket. Ők még érzik az emberek és a természet közös gyökereit. A kitárt kezeik a befogadást, és az elfogadást jelképezik egymás és a világegyetem iránt. Az élettérbe nyúló érzékeny antennáik által tudnak olyan gyorsan, és jól reagálni a közösség változásaira, s tudnak benne élni. S ezek az antennák a fejükből a végtelenbe nyúlnak, szellemükkel kutatva folytonosan a létezés titkát, a keleti bölcselet forrása ez.
Önmaguk szabadon, és védtelenül állnak a nagyvilágban, míg a belső részt többszörösen is védik a körkörös minták. Önmagukat nem tartják olyan fontosnak, mint a közösséget. Erről a keleti életfelfogásról Kosztolányi Dezső szakavatottabban, és szebben ír, mint én, ezért átadom neki a szót.

 Idézetek Kosztolányi Dezső: Kínai és Japán versek című könyvéből:

 

A mi nyugati társadalmunkban ma így rajzolnák meg az emberek ezt a mandalát (az én elképzeléseim szerint).
A mi jóléti, és jóság társadalmunkban már megjelenik a fizikai, érzelmi, és szellemi szinteken is a beszűkült határok. Mi jók vagyunk, szépek, és nagyok, de az árnyékunk így még hatalmasabb. Az elnyomott agressziónk alatt görnyed a belső erőnk, és vonszoljuk magunk után a mázsás sötétséget. Egyének, egyéniségek vagyunk, s már ritkán jut az eszünkbe a közösségünk, amelyben gyökerezünk, s ezért magas árat kell fizetnünk.

A mandalák elkészítésénél többször felmerült bennem, hogy tudnék-e így élni? Vagy erre születni kell?

Ti tudnátok-e így élni? Fel tudnátok áldozni a mindenségért, a közösségért önmagatokat? Olvassátok el Reményik Sándor versét, hogyan  ír erről az érzésről nyugati ember szemével.

                          

Akarom

 Akarom: fontos ne legyek magamnak.

 A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen,
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig,
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit a tengerbe visznek mély folyók. 

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

 

                             

Vissza